Pracovní skupiny pro implementaci EOSC v CR

Ve čtvrtek 23. září 2021 se v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR uskutečnil workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Tento workshop společně pořádali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastruktura e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR.  

Na workshopu byly představeny základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cesta k její architektuře a službám. Diskutován byl také koncept odborných pracovních skupin, které se budou podílet na definování technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR: 

V návaznosti byly pak do konce roku 2021 ustanoveny a zahájily práci čtyři odborné pracovní skupiny:

Komplementárně k těmto odborným pracovním skupinám začala postupná organizace pracovních skupin tzv. oborově-vědních (nyní tematických) pracovních skupin. Od jara 2022 jsou ustaveny následující tematické pracovní skupiny a jedna další odborná, zaměřující se na specifické potřeby práce s citlivými daty:

V souladu a Architekturou implementace EOSC v ČR jedním z výstupů pracovních skupin jsou doporučení pro závazné standardy, které budou uplatněny v rámci budování Národní datové infrastruktury. Postupné nasazování doporučení pracovních skupin do produkčního provozu začne v roce 2023. 

V případě zájmu o další informace a případnou spolupráci ohledně implementace iniciativy EOSC v ČR nad rámec zapojení do pracovních skupin nás prosím kontaktujte na eosc-info@e-infra.cz.

V rámci registračních formulářů pracovních skupin jsou zpracovávány následující osobní údaje: Jméno a příjmení respondenta, pracovní pozice respondenta, afiliace respondenta a kontaktní e-mail.
Dotazníky jsou implementovány s využitím nástroje MS Forms Masarykovy Univerzity. Pro podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU viz https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.
Údaje z registračních formulářů budou poskytnuty pouze osobám podílejícím se na přípravě implementace EOSC v ČR a k organizaci pracovních skupin. Osobní údaje ve skladbě Jméno a příjmení a afiliace je zveřejněna u členů jednotlivých pracovních skupin.


Soubory ke stažení