Pracovní skupiny pro implementaci EOSC v CR

Ve čtvrtek 23. září 2021 se v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR uskutečnil workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Tento workshop společně pořádali Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastruktura e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR.  

Na workshopu byly představeny základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cesta k její architektuře a službám. Diskutován byl také koncept odborných pracovních skupin, které se budou podílet na definování technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR: 

 

Zájemci o spolupráci v těchto skupinách se mohou registrovat pomocí formulářů výše, a to do pátku 15.10.2021. Návrhy nových pracovních skupin, a to zejména skupin pro vědní clustery, možno podávat pomocí formuláře (CZ) (EN).

Pracovní skupiny zahájí svoji činnost co nejdříve. Nasazování doporučení pracovních skupin do produkčního provozu začne nejdříve od roku 2023. Pracovní skupiny budou existovat minimálně po celou dobu trvání intervence pro Open Science v rámci OP JAK. Ve druhé polovině dvacátých let se předpokládá diskuse dlouhodobé udržitelnosti konceptu a případné transformace do jiné formy.


V rámci dotazníkového šetření jsou zpracovávány následující osobní údaje: Jméno a příjmení respondenta, pracovní pozice respondenta, afiliace respondenta a kontaktní e-mail.

Dotazníky jsou implementovány s využitím nástroje MS Forms Masarykovy Univerzity. Pro podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů na MU viz https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju.

Údaje z průzkumu budou poskytnuty pouze osobám podílejícím se na přípravě implementace EOSC v ČR a k organizaci pracovních skupin.


Soubory ke stažení