Sekretariát

Architektura implementace iniciativy EOSC ČR

V případě zájmu o další informace a případnou spolupráci ohledně implementace iniciativy EOSC v ČR nad rámec zapojení do pracovních skupin nás prosím kontaktujte na eosc-info@e-infra.cz.