Seminář právní aspekty správy výzkumných dat pro vás přinese základní vhled do problematiky správy osobních údajů a navazujících právních režimů duševního vlastnictví.

Seminář bude uveden krátkou kontextovou přednáškou, která zasadí právní aspekty správy výzkumných dat do různých kontextů, se kterými se účastnici mohou v rámci akademického prostředí setkat (projektové, komercializace apod.). Následovat budou dvě odborné přednášky (téma data a osobní údaje a data a duševní vlastnictví). Na závěr bude následovat shrnutí a závěrečná diskuse a zasazení teorie do praktických otázek a odpovědí.

Podrobnější informace a možnost registrace naleznete na zde.