Sdružení CESNET, Masarykova univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byly přijaty za členy asociace EOSC (European Open Science Cloud), evropského cloudu pro otevřenou vědu.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se CESNET stal národní pověřenou (mandated) organizací, která zprostředkovává oficiální stanovisko České republiky, konkrétně MŠMT, v nově vzniklé asociaci.                                                                                                                                                                V oblasti vědeckých dat Evropská unie usiluje o otevřenost vědy snižováním bariér pro volný přístup k vědeckým datům a dalším výsledkům výzkumu a vývoje a podporuje jejich využití v praxi. Členům národní e-infrastruktury pro vědu a výzkum e-INFRA CZ umožní zapojení do EOSC Association přímo ovlivňovat další vývoj EOSC v rámci EU a současně vědecké komunitě v České republice poskytovat služby pro uchovávání, zpracovávání, sdílení, analýzu a opakované použití vědeckých dat plně v souladu s EOSC koncepcí.
„EOSC by se měl stát budoucí platformou pro excelentní evropskou vědu, založenou na takzvaných FAIR přístupech (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) k vědeckým datům. Zapojení do aktivit EOSC má pro vědu v České republice strategický význam a posiluje její konkurenceschopnost v mezinárodním výzkumném prostoru,“ říká Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.
Zároveň vzniká národní EOSC platforma, jejímž aktuálním úkolem je připravit koncepci otevřené vědy propojující uživatele a poskytovatele služeb.
EOSC je určen pro uživatele napříč disciplínami. Jeho úkolem není nahrazovat stávající vědecké platformy, ale naopak je sdružovat na jednom místě a dále posilovat interdisciplinaritu a křížové využívání vědeckých dat. Ambiciózní plán Evropské komise, která projekt iniciovala, počítá s tím, že EOSC služby budou k dispozici 1,7 milionům evropských vědců či výzkumníků a dalším 70 milionům odborníků z nejrůznějších odvětví.
„Hlavním cílem národní platformy je příprava národní strategie uplatnění základních principů EOSC ve výzkumném prostředí České republiky. Plné využití potenciálu sjednocujících cílů EOSC není možné bez aktivních národních příspěvků a co nejjasnější představy, kde a jak EOSC využít v prostředí konkrétních států. A právě takovou představu bychom rádi v rámci národní EOSC platformy připravili,“ říká Luděk Matyska, zástupce sdružení CESNET v EOSC Association.
Iniciativu EOSC navrhla v roce 2016 Evropská komise jako součást strategie na vybudování konkurenceschopné datové a znalostní ekonomiky v Evropě. Cloud EOSC je primárně určen pro vědeckou společnost členských států Evropské unie, ale připojit se k němu mohou i uživatelé z jiných států. Do dnešní doby se k iniciativě přihlásilo 33 zemí, do EOSC Association se již v prvním kole zapojilo přibližně 150 institucí. Cílem EOSC je vytvoření platformy, kterou budou moci vědci, výzkumníci i další odborníci využívat bez zbytečných omezení, jdoucích nad rámec ochrany vlastních dat. Smyslem je rovněž zajistit takové financování iniciativy EOSC, které umožní poskytovat související služby bez poplatků od koncových uživatel – vědců. Klíčovou podmínkou je respektování FAIR principů, které definují, jak otevřeně a přitom bezpečně nakládat se zveřejňovanými daty.
Národní e-infrastruktura pro vědu a výzkum e-INFRA CZ poskytuje komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem v České republice bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Nabízí jim ucelené portfolio ICT služeb, bez nichž dnešní špičkový výzkum ani vývoj nemohou být realizovány.
Podrobnosti o EOSC Association jsou dostupné na: www.eosc.eu.