Komunikační infrastruktura a síťové služby

Vzájemné propojení uživatelů, jejich pracovišť, a připojení do veřejné sítě Internet prostřednictvím vysokokapacitní síťové infrastruktury s vysokými přenosovými rychlostmi (n x 100 Gb/s).

Prostřednictvím pan-evropské síťové infrastruktury GÉANT je možné taktéž přímé propojení do globálního vědecko-výzkumného informačního a komunikačního prostoru.