Novinky

Výzkumní stakeholdeři se setkali k diskuzi nad rozvojem datové infrastruktury v ČR

Ve čtvrtek dne 23. září 2021 se pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technické knihovny, velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ a Technologického centra AV ČR uskutečnil workshop k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Účelem semináře bylo seznámit zainteresované účastníky s hlavními principy rozvoje národní datové infrastruktury ČR, které byly v průběhu 1. pol. roku 2021 projednávány napříč reprezentacemi vysokých škol a Akademie věd ČR, a i s dalšími výzkumnými stakeholdery.

Pozvánka: Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Srdečně vás zveme na workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR, který společně pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastrukturá e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR ve čtvrtek 23. září 2021.

První uživatelský průzkum EOSC

Projekt EOSC Future usiluje o vytvoření evropského cloudu pro otevřenou vědu, který by podporoval měnící se potřeby výzkumných komunit v EU. Za tímto účelem se snaží porozumět každodenní pracovní kultuře a zvyklostem jeho současných a potenciálních uživatelů. Proto zahajuje svůj první uživatelský průzkum.

CSNOG 2021

Komunitní setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2021 proběhne 13. a 14. října online.

LUMI Roadshow, February 17, 2021 - online

We are organizing a special event to introduce the LUMI supercomputer and to make the first early access call for pilot testing of this World’s unique infrastructure, which is exclusive to the consortium's member states.