Povinnosti uživatele

Na základě novelizace Zákona 130/2002 Sb. o vykazování VaV výsledků vzniklých s využitím velkých výzkumných infrastruktur (VVI) jsou uživatelé povinni splnit tyto náležitosti při jejich vykazování.