Spolu pro vědu

CERIT-SC * CESNET * IT4I

e-INFRA CZ

  • unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj ČR
  • poskytuje kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých a výzkumných dat

 

Více o nás

  1. síť
  2. Výpočty
  3. Datová
    úložiště
  4. Bezpečnost
  5. Síťová identita
  6. Spolupráce uživatelů

Novinky

Výzkumní stakeholdeři se setkali k diskuzi nad rozvojem datové infrastruktury v ČR

Ve čtvrtek dne 23. září 2021 se pod organizační záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technické knihovny, velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ a Technologického centra AV ČR uskutečnil workshop k implementaci evropské iniciativy pro otevřená vědecká data EOSC (European Open Science Cloud) v ČR. Účelem semináře bylo seznámit zainteresované účastníky s hlavními principy rozvoje národní datové infrastruktury ČR, které byly v průběhu 1. pol. roku 2021 projednávány napříč reprezentacemi vysokých škol a Akademie věd ČR, a i s dalšími výzkumnými stakeholdery.

Pozvánka: Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Srdečně vás zveme na workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR, který společně pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastrukturá e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR ve čtvrtek 23. září 2021.

První uživatelský průzkum EOSC

Projekt EOSC Future usiluje o vytvoření evropského cloudu pro otevřenou vědu, který by podporoval měnící se potřeby výzkumných komunit v EU. Za tímto účelem se snaží porozumět každodenní pracovní kultuře a zvyklostem jeho současných a potenciálních uživatelů. Proto zahajuje svůj první uživatelský průzkum.