Organizační struktura

Orgány konsorcia:

Řídicí rada konsorcia:

 • Ing. Jakub Papírník
 • prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
 • doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D.

Scientific Advisory Board:

 • Artur Binczewski, M.Sc., Poznan Supercomputing and Networking Centre
 • prof. dr. ir. Cees de Laat, University of Amsterdam (UvA)
 • Valter Nordh, M.Sc., SUNET, GÉANT
 • prof. Kenneth Ruud, The Arctic University of Norway (UiT), Tromsø
 • Dr Per Öster, CSC-IT Center for Science Ltd
 • prof. Cristina Silvano, Politecnico di Milano
 • prof. Erwin Laure, Max Planck Computing and Data Facility
 • Dr Tiziana Ferrari, EGI.eu, Amsterdam
 • prof. José María Carazo, Spanish National Center for Biotechnology (CNB), Madrid

Rada uživatelů:

 • Ing. Ladislav Beneš, CSc., Ústav informatiky AV ČR, vedoucí Oddělení počítačové podpory
 • RNDr. Jiří Frank, Ph.D. , Národní muzeum, vědecký tajemník
 • prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK v Praze, zástupce ředitele
 • RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, vedoucí Oddělení vývoje detektorů a zpracování dat
 • RNDr. Petr Lukáš, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., ředitel
 • prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ředitel
 • doc. Mgr. Jiří Pittner Dr. rer. nat., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, vedoucí Oddělení teoretické chemie
 • prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC, Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta MU, přednosta
 • prof. RNDr. Robert Vácha, PhD., Středoevropský technologický institut (CEITEC), Přírodovědecká fakulta MU, vedoucí výzkumné skupiny junior
 • prof. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., vedoucí vědecko-servisní skupiny
 • Ing. Petr Vrchota, Ph.D., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., vedoucí útvaru Aerodynamika
 • prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, Fakulta informačních technologií VUT, děkan, AI CZECHIA fellow