MetaCentrum provozované sdružením CESNET výrazně rozšířilo a modernizovalo svou výpočetní infrastrukturu o 8423 CPU jader.

CESNET integruje výpočetní clustery akademických institucí napříč českou akademickou komunitou. Zároveň je dominantním vlastníkem zdrojů. Vlastních 15 000 CPU nabízí široké akademické a výzkumné komunitě v ČR. Celková integrovaná výpočetní kapacita činí 38 000 CPU jader.
Nové výpočetní clustry jsou umístěné na Západočeské univerzitě, Fyzikálním ústavu AV ČR a v rámci participace na projektu ELIXIR CZ ve výzkumných institucích BIOCEV a UOCHB AV ČR. „Vybudování nových serverů pro náročné úlohy a posílení stávajících kapacit je především určeno pro náročné úlohy proteomického charakteru a chemické biologie. Část kapacit je směrována na podporu databázových prostředí pro širokou komunitu uživatelů.“, upřesnil docent Jiří Vondrášek z Ústavu organické chemie a biochemie AVČR.
Výpočetní výkon je rozmístěn po celé České republice, v dosahu uživatelských skupin. Slouží celé škále vědních oborů, jako jsou např. přírodní a fyzikální vědy, farmacie, bioinformatika, genomika, biologie, medicína, informatika a počítačové inženýrství. Zapojením nových výpočetních kapacit se odborníkům ze zmíněných oborů zkrátí doby zpracování dat, sníží čekací fronty a rozšíří škála možných výpočtů.
Výpočetní výkon je díky MetaCentru propojen do jednotného prostředí, které umožňuje efektivnější využití existujícího špičkového vybavení a přístup k široké škále licencí a nástrojů. Součástí služeb MetaCentra je i odpovídající podpora jak pro vědecká workflow, tak i pro nástroje typu JupyterNotebook, JupyterHub, Hadoop, či Sparc pro zpracování velkých dat.
MetaCentrum v roce 2020 využívalo 2225 uživatelů. Ti v loňském roce propočítali celkem 16 630 CPU let ve více než 13 miliónech výpočetních úloh. Díky prostředí Metacentra vzniklo v minulém roce 236 publikací registrovaných ve Web of science.
Výpočetní prostředky jsou také integrovány do mezinárodního výzkumného prostoru. Jedná se například o prostředí Evropské gridové infrastruktury (EGI). Část nového výkonu bude směrována i pro užití v rámci iniciativy European Open Science Cloud (EOSC), pro kterou je CESNET jmenován národním koordinátorem.
„CESNET usiluje o neustálé zlepšování technologického zázemí a IT prostředí pro akademickou komunitu v České republice, o postupnou obměnu a modernizaci technologií a zajišťování dostatečných kapacit pro výzkum, vývoj a vzdělávání“, zdůraznil ředitel sdružení Ing. Jan Gruntorád, CSc.
K výpočetním zdrojům MetaCentra se mohou připojit vědci, výzkumníci a akademici. Na stránce https://www.metacentrum.cz/ jsou k dispozici potřebné informace a podpora.

Navýšení výpočetních kapacit CESNET bylo financováno z Projektu e-INFRA CZ:  Modernizace (Program: EF - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání, identifikační číslo:  CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/00159) a z Projektu ELIXIR-CZ (LM-Projekty velké výzkumné infrastruktury, identifikační číslo LM2018131).