Sdružení CESNET uvedlo v Ostravě do provozu jedno z největších datových úložišť v České republice.

Kapacitu dostupnou pro uživatele navýšilo o 33 PB. Uživatelé mají v současné době k dispozici 103 PB hrubé kapacity. Nové objektové úložiště s označením CL3 bylo vybudováno a zprovozněno v prostorách národního superpočítačového centra IT4Innovations, které je partnerem sdružení v národní e-infrastruktuře e-INFRA CZ.


Podobně jako předcházející úložiště, pojmenovaná CL1 a CL2, je i nové CL3 postaveno na technologii Ceph, která poskytuje flexibilní možnosti nastavení redundance ukládaných dat. Úložiště sestává ze 74 úložných a 12 aplikačních serverů a zabírá prostor šesti rackových skříní. Je v něm instalováno přes 2000 datových disků o celkové hrubé fyzické kapacitě 33 PB. Kromě poskytování kapacit novým i stávajícím uživatelům budou na objektové úložiště CL3 v nejbližších měsících přesouvána data z dosluhujícího hierarchického úložiště v Ostravě.


Datová úložiště CESNET jsou využívána pro účely vědy a výzkumu. Akademičtí pracovníci, studenti a vědci mají k dispozici prostor pro zálohování dat, jejich archivaci a sdílení, data mohou uchovávat a přesouvat ve velkých objemech tak, jak potřebují pro svou práci.


Vybudování datového úložiště v Ostravě bylo financováno z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu e-INFRA CZ: Modernizace (identifikační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659).