Novým ředitelem sdružení CESNET bude Ing. Jakub Papírník, dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy.

V otevřeném výběrovém řízení o tom rozhodlo představenstvo sdružení CESNET. Jakub Papírník se ujme funkce 1. srpna letošního roku, kdy nahradí dlouholetého ředitele Ing. Jana Gruntoráda, CSc. Jakub Papírník v rámci sdružení CESNET doposud působil několik funkčních období jako člen dozorčí rady.
Jakub Papírník (52) se na Univerzitě Karlově věnoval zejména elektronizaci a digitalizaci agend a řídicích procesů univerzity. Jeho předchozím působištěm byl Český rozhlas, kde pracoval od roku 1994 do roku 2014, z toho poslední tři roky jako technický ředitel. V Českém rozhlase se zabýval například centralizací počítačového systému pro výrobu a vysílání, digitalizací rozhlasového archivu anebo modernizací výrobních studií.
Jakub Papírník je absolventem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Více zde.