Masarykova univerzita se stala průkopníkem v oblasti podpory umělé inteligence (AI) a výkonné výpočetní technologie díky instalaci nejnovějšího a nejvyspělejšího systému NVIDIA DGX H100. Jedná se o první zařízení tohoto typu v celé ČR, které přináší extrémní výpočetní sílu a inovativní možnosti pro výzkum.

Centrum CERIT-SC na Masarykově univerzitě a jejich nově instalovaný systém NVIDIA DGX H100 otevírají dveře k úzké spolupráci s vědci z celého regionu prostřednictvím e-INFRA CZ. Tato prestižní e-infrastruktura sdružuje přední výzkumná centra a instituce z České republiky, která se zaměřují na pokročilé výpočetní technologie a nabízí velmi výkonné zázemí pro výzkum v oblasti umělé inteligence.

 

Díky nejnovější architektuře GPU NVIDIA Hopper DGX H100 disponuje osmi pokročilými grafickými procesory NVIDIA H100 Tensor Core, každý s GPU pamětí 80 GB o celkovém výpočetním výkonu 32 TeraFLOPS. Umožňuje tak paralelní zpracování obrovských datových objemů a výrazně urychluje výpočetní úlohy. Díky vysoce výkonným paměťovým subsystémům v grafických akcelerátorech poskytuje rychlý přístup k datům a optimalizuje výkon při práci s velkými datovými sadami. Uživatelé tak mohou dosáhnout bezkonkurenční efektivity a odezvy ve svých AI úlohách.


Server DGX H100 je dodáván s předinstalovaným softwarovým balíčkem NVIDIA DGX, který obsahuje komplexní sadu softwarových nástrojů pro hluboké učení, včetně předkonfigurovaných prostředí.

Centrum CERIT-SC je součástí národní e-infrastruktury, kterou představuje složitý systém vzájemně propojených síťových, výpočetních a úložných kapacit a souvisejících služeb pro výzkumnou komunitu České republiky. Svým zaměřením a nabídkou služeb doplňuje CERIT-SC další dvě složky národní e-infrastruktury – sdružení CESNET a superpočítačové centrum IT4Innovations.

Vědci připojení k e-INFRA CZ mají přístup k serveru NVIDIA DGX H100 prostřednictvím MetaCentra. Tato spolupráce poskytne prostředí pro inovativní výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence a urychlí pokrok v oblastech jako strojové učení, analýza velkých dat a vývoj AI aplikací.

Proč DGX H100

✓ Trénování velkých modelů díky velké paměti karet
✓ Rychlejší zpracování velkých datasetů
✓ Možnost současně pracovat na více projektech

Oblasti využití

✓ Analýza mluveného slova
✓ 3D rekonstrukce obrazu
✓ Odhalování neurodegenerativních onemocnění

Používané frameworky

✓ TensorFlow / Keras
✓ PyTorch / PyTorch Lighting
✓ CUDA, cuDNN

e-INFRA CZ je unikátní e-infrastruktura pro výzkum a vývoj v ČR, která představuje transparentní prostředí poskytující komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví je provádí. Vytváří tak komunikační, informační, úložnou a výpočetní základnu pro výzkum a vývoj na národní i mezinárodní úrovni a poskytuje rozsáhlé ucelené portfolio služeb v oblasti ICT, bez nichž moderní výzkum a vývoj nemůže být realizován.

NVIDIA DGX H100
NVIDIA DGX H100