Národní e-infrastruktura pro vědu a výzkum e-INFRA CZ plánuje zásadní navyšování svých parametrů.

Páteřní síť CESNET bude upgradována na přenosové rychlosti 400  Gb/s, což představuje čtyřnásobek současné hodnoty. Zároveň bude rozšířena přístupová infrastruktura s 100 Gb/s porty, která je určená pro primární připojení organizací a pro nasazení speciálních zařízení či aplikací.

e-INFRA CZ počítá také s kontinuální obnovou a rozšiřováním výpočetních kapacit, což zahrnuje výpočetní clustry, úložnou kapacitu anebo výpočetní grafické karty. Kromě toho bude průběžně navyšovat uživatelskou kapacitu svých datových úložišť, a to ze současných přibližně 32 PB až na předpokládaných 60 PB v roce 2023.

Do budoucna se součástí e-INFRA CZ v rámci mezinárodní iniciativy EuroHPC stane i nejvýkonnější superpočítač v České republice a jeden z nejvýkonnějších v Evropě, který bude letos zprovozněn v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě.
„Všechny tyto kroky ocení vědci a výzkumníci z řady oborů, kteří ke své práci a k zapojení do nejnáročnějších mezinárodních projektů potřebují odpovídající síťové a technologické zázemí,“ říká Jan Gruntorád, ředitel sdružení CESNET.

e-INFRA CZ tvoří tři infrastruktury: CESNET, CERIT-SC a IT4Innovations. Zahrnuje vysoce výkonnou národní komunikační infrastrukturu, národní gridovou a cloudovou infrastrukturu, nejmodernější superpočítačové systémy i velkokapacitní datová úložiště. Poskytuje komplexní kapacity a zdroje pro přenos, ukládání a zpracování vědeckých dat všem subjektům zabývajícím se výzkumem a vývojem bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Nabízí jim ucelené portfolio ICT služeb, bez nichž dnešní špičkový výzkum ani vývoj nemohou být realizovány.

Nejpokročilejší e-infrastruktury nacházejí uplatnění například při vývoji nových léků, v  personalizované medicíně, v materiálovém výzkumu i ve vývoji nanotechnologií, ve výzkumu v oblasti bezpečnosti nebo péče o životní prostředí, ve vývoji nových zdrojů energie či inteligentních dopravních systémů i v implementaci konceptů Smart City a Průmysl 4.0.

Vedle podrobností o chystaném upgradu představila e-INFRA CZ i své nové logo a zároveň zprovoznila nový web, na němž bude zveřejňovat nejen informace o svých službách, ale také o  náročných vědeckých či výzkumných projektech, na jejichž realizaci se podílí. Záměrem je vytvořit z webu www.e-infra.cz jednotnou informační platformu pro vědeckou a výzkumnou komunitu.

Nyní je na webu k dispozici popis všech služeb e-INFRA CZ, které zahrnují sofistikované síťové služby, výpočty, datová úložiště, služby na poli kyberbezpečnosti, síťové identity anebo spolupráce uživatelů.