Rádi bychom vás pozvali na den otevřených dveří projektu OSCARS, který bude věnován vyhlášení otevřené výzvy k předkládání vědeckých projektů projektu OSCARS a který se uskuteční online v pátek 15. března 2024.

platforma online, 15. 3. 2024 od 10 hodin

https://eosc.eu/events/eosc-oscars-launch-open-call/

Cílem této výzvy, která je první ze dvou výzev plánovaných v rámci projektu (v celkové hodnotě ~16 milionů EUR), je podpořit výzkumné komunity z jakékoli vědecké oblasti, aby se chopily otevřené vědy, a podpořit zapojení vědců do EOSC.

Výzkumní pracovníci ze všech vědních oborů mohou předkládat návrhy na rozvoj nových, inovativních projektů nebo služeb otevřené vědy, které společně podpoří zavádění výzkumu založeného na datech FAIR v celém Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Projekty - které budou financovány paušální částkou v rozmezí 100 000 až 250 000 EUR - může navrhnout kterýkoli výzkumný pracovník nebo skupina výzkumných pracovníků v oblasti kteréhokoli z vědeckých klastrů i mimo něj.

Očekává se, že do konce projektu bude k dispozici řada hodnotných vědeckých demonstrátorů, které povedou k většímu využívání otevřené vědy výzkumnými pracovníky a v dlouhodobém horizontu podpoří přeshraniční a mezioborovou spolupráci.

Během akce se účastníci dozvědí více o rozsahu a obsahu výzvy a budou moci vznést jakýkoli dotaz týkající se výzvy a procesu podávání žádostí.

AGENDA | REGISTRACE