Společný evropský podnik EuroHPC (dále EuroHPC JU) je součástí portfolia implementačních nástrojů rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027). Jejím účelem je koncentrace investic vynakládaných evropskými státy a Evropskou komisí do výzkumu, vývoje a inovací superpočítačových technologií, jejich navýšení na potřebnou úroveň – ve srovnání s ostatními světovými makroregiony – a posílení kapacit a kompetencí evropských výzkumných organizací a podniků vyvíjet ty nejmodernější HPC systémy pro evropský výzkumný a průmyslový sektor a zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost Evropy v celosvětovém měřítku tak, aby výzkumný a průmyslový sektor EU nebyly primárně závislé na mimoevropských dodavatelích superpočítačových technologií.

EuroHPC JU vyhlašuje v souladu se svým pracovním programem v jednotlivých letech výzvy pro předkládání návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích s cílem posilování výzkumných a inovačních kompetencí evropských výzkumných organizací a průmyslových podniků působících v oblasti vysoce výkonných výpočetních systémů, resp. superpočítání.

Výzvy pro předkládání návrhů projektů a úplné znění pracovního programu EuroHPC jsou dostupné na webových stránkách EuroHPC JU, včetně specifikace kritérií způsobilosti účastníků projektů rekrutujících se z řad výzkumných institucí a průmyslových podniků ČR. 

Financování mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací schválených k udělení podpory v rámci EuroHPC probíhá na základě kombinace prostředků členských států iniciativy a příspěvku Evropské komise. Podporu úspěšným českým účastníkům projektů EuroHPC, jež jsou na základě mezinárodního peer-review hodnocení schváleny k financování, uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto národní poskytovatel v ČR, a to v návaznosti na možnosti českého státního rozpočtu.

Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT.