Týdenní kurz je zaměřen na paralelní programování pomocí rozhraní MPI (Message Passing Interface), OpenMP a CUDA. Bude představen obecný úvod do HPC a jeho výhod a budou řádně vysvětlena různá paradigmata paralelního programování, která účastníkům umožní psát paralelní aplikace, jež mohou plně využívat moderní HPC hardware.

Komu je kurz určen:

Z každé partnerské země (Rakousko, Česko, Itálie, Slovinsko) můžeme přijmout přibližně 10 účastníků a registrace je možná do 15. prosince 2021 na webových stránkách SCtrain.

Jedná se o vzdělávací týden pro vybrané studenty (Bc., Mgr., Ph.D.) realizovaný v rámci projektu SCtrain (Erasmus+), tj. výzkumným centrem VSC na TU Wien (Rakousko), Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations na VŠB – Technické univerzitě Ostrava (Česko), CINECA Consorzio Interuniversitario (Itálie) a laboratoří LECAD na Univerzitě v Lublani (Slovinsko). V případě volné kapacity budou přijímáni i další účastníci, jako jsou výzkumní pracovníci, inženýři, datoví vědci a další.

Obsah kurzu:

Jednou z klíčových výhod využití HPC je možnost provést paralelizaci problému. Z hlediska analýzy produktů znamená paralelizace problému efektivní rozdělení rozsáhlého problému na více menších a analýzu každého z nich zvlášť, čímž se zvýší úroveň detailu a zrychlí potřebné časy výpočtů. Účastníci se seznámí se třemi dominantními programovými modely, které se používají na dnešním moderním HPC hardwaru. Na clusterech a architekturách s distribuovanou pamětí je dominantním programovacím modelem paralelní programování pomocí rozhraní MPI (Message Passing Interface), zatímco OpenMP lze použít na sdílené paměti (tj. na jednom CPU nebo na CPU jednoho uzlu clusteru) a CUDA pomáhá využívat možností GPU.

Účastníci by měli být obeznámeni s programováním v jazyce C/C++ nebo Fortran. Pouze pro část MPI se jako třetí možnost nabízí Python. Dále by měli umět pracovat v příkazovém řádku Linuxu. Specifické zkušenosti se superpočítačovými systémy nejsou nutné.

Získané dovednosti:

  • Znát součásti HPC clusteru.
  • Umět porozumět hlavním principům paralelizace
  • Využívat výhod systémů sdílené a distribuované paměti a akcelerátorů.
  • Psát paralelní programy pomocí MPI, OpenMP a CUDA
  • Paralelizovat sériové programy pomocí MPI, OpenMP a CUDA.
  • Kombinovat MPI s OpenMP nebo MPI s CUDA
  • Plně využívat možností moderních systémů HPC

Další informace o kurzu: 

Kurz bude probíhat jako online akce s využitím vzdáleného připojení ke clusteru VSC-3 (všichni účastníci obdrží dočasný školící uživatelský účet).

Jazykem kurzu je angličtina a účast na něm je pro vybrané účastníky bezplatná.

Více informací je k dispozici na http://sctrain.eu/course/hpc-parallel/.

Nebo nás neváhejte kontaktovat na e-mail training@it4i.cz

Přímý odkaz na registrační formulář: https://sctrain.eu/registration-hpc-parallel/

Kurz pořádá IT4Innovations národní superpočítačové centrum v rámci projektu SCtrain.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise.