Srdečně vás zveme na workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR, který společně pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastrukturá e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR ve čtvrtek 23. září 2021.

Datum: 23.9.2021 10:00 – 12:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Účelem workshopu je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí programu bude poté i diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, které se budou podílet na definování technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR.

Jazykem akce je čeština (bez tlumočení), akce bude nahrávána/streamována.

Investice do rozvoje datové infrastruktury výzkumných organizací ČR budou v nadcházejícím období ze strany MŠMT podporovány zejména za využití nástrojů politiky soudržnosti EU z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Souhrnné informace o akci https://www.tc.cz/cs/akce/workshop-k-implementaci-iniciativy-eosc-v-cr