Připojili jsme laboratoř Sitola na 100 GE. Jde o důležitý krok navazující na upgrade páteřní sítě CESNET.

Zatímco v minulosti byla rychlost 100Gbps dostupná pouze v páteřní síti, dnes je v síti CESNET3 možné na těchto rychlostech připojovat i jednotlivé ústavy, laboratoře vědecká zařízení nebo i přístroje.

Laboratoř Sitola je společnou laboratoří sdružení CESNET, Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky na Masarykově univerzitě. Výzkum v laboratoři se zaměřuje na pokročilé technologie pro vysoce výkonné výpočty, zpracování velkých dat, vysokorychlostní sítě, nízkolatenční přenosy obrazu a zvuku a plánování s rozvrhováním. V laboratoři je vyvíjen software UltraGrid pro nízkolatenční a vysoce kvalitní přenosy videa přes IP sítě pomocí nějž jsme již v minulosti demonstrovali přenosy nekomprimovaného 8K videa. Takové přenosy vyžadují šířku pásma větší než 33Gbps. V laboratoři je k dispozici, pro výzkumníky i studenty,  moderní, programovatelný síťový hardware umožňující vývoj nových sítových aplikací.