Projekt EOSC Future usiluje o vytvoření evropského cloudu pro otevřenou vědu, který by podporoval měnící se potřeby výzkumných komunit v EU. Za tímto účelem se snaží porozumět každodenní pracovní kultuře a zvyklostem jeho současných a potenciálních uživatelů. Proto zahajuje svůj první uživatelský průzkum.

KDO BY MĚL ODPOVĚDĚT?
Průzkum uvítá příspěvky od všech účastníků evropského výzkumného ekosystému. Patří sem výzkumní pracovníci, výzkumní knihovníci, tvůrci politik, správci vysokých škol nebo poskytovatelé finančních prostředků i občanští vědci. Chce také získat poznatky od všech dalších zúčastněných stran, které mají znalosti o postupech při zpracování výzkumných dat obecně a o systému EOSC konkrétně.
Tento průzkum chce především shromáždit odpovědi od vědců v různých fázích jejich kariéry, z různých oborů a z různých evropských zemí, aby lépe porozuměl tomu, jak pracují.


JAK ODPOVĚDĚT?
Prostřednictvím portálu EOSC https://eosc-portal.eu/eosc-user-personas-survey.

Odovídat můžete do 2. září 2021.