CESNET zaznamenal rekordní přenosy dat na lince LHCONE.

Virtuální privátní síť LHCONE (LHC Open Network Environment) slouží pro přenosy dat experimentů na urychlovači LHC v CERN a také pro několik dalších projektů částicové a astročásticové fyziky. Během konsolidace dat experimentu ATLAS bylo na začátku dubna přeneseno do Tier-2 střediska ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky (FZU) po této lince více než 1 PB dat za 3 dny. Maximální objem přenesených dat za 24 hodin přesáhl 600 TB.

O dalším rozvoji a využití sítě LHCONE a LHCOPN (LHC Optical Private Network) budou diskutovat odborníci z celého světa během pracovního setkání LHCOPN/LHCONE v Praze ve dnech 18. a 19. 4. 2023. Na toto setkání, které pořádá FZU a CESNET je partnerem, bude navazovat jednodenní porada GÉANT aktivity SIG-NGN (Next Generation Network).