Na začátku srpna předal dlouholetý ředitel Ing. Jan Gruntorád CSc. vedení nově vybranému řediteli Ing. Jakubovi Papírníkovi.

Novým ředitelem sdružení CESNET, které rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání, se stal Ing. Jakub Papírník, dosavadní ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy. V otevřeném výběrovém řízení o tom rozhodlo představenstvo sdružení CESNET. Jakub Papírník se ujal funkce 1. srpna a nahradil dlouholetého ředitele Ing. Jana Gruntoráda, CSc. Jakub Papírník v rámci sdružení CESNET doposud působil jako člen dozorčí rady.

 

Prostředí sdružení CESNET vám tedy není neznámé. Jak je vnímáte? A jakou máte vizi dalšího směřování?

S CESNETem jsem se potkal už při své práci pro Český rozhlas a pak jsme poměrně intenzivně spolupracovali při mém působení na Univerzitě Karlově. Vnímám CESNET jako velmi zajímavou firmu se širokým záběrem ve špičkovém IT, a to ve výzkumu i praxi. Proto jsem se také přihlásil do výběrového řízení a snažil se uspět.

CESNET nemá a nebude mít při současném dynamickém rozvoji IT o „práci“ nouzi. Některá témata nabývají na významu, příkladem je třeba kyberbezpečnost. A pozice CESNETu na trhu je unikátní, zejména jako „společného jmenovatele“ pro IT útvary akademických institucí.

 

Jako ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy jste vnímal CESNET z pozice jednoho z členů. Jaké zkušenosti s CESNETem máte a jaké změny v této souvislosti plánujete?

CESNET je velmi důležitým partnerem pro velké akademické instituce. To jsem si mohl mnohokrát ověřit v praxi. I když se jednalo o spolupráci dobrou, tak právě z pozice klíčového partnera mě napadaly náměty, jak by mohla být ještě lepší. Teď jen obecně naznačím, že se třeba bude jednat o přesnější specifikaci a nabídku služeb poskytovaných členům sdružení.

 

CESNET kromě poskytování IT infrastruktury a škály služeb svým uživatelům realizuje vlastní výzkum na národní i mezinárodní úrovni a zaměřuje se na inovace. Jaké vidíte priority v této oblasti?

Vlastní výzkum i podpora vědy a výzkumu obecně patří k tomu základnímu, proč CESNET vznikl a proč existuje. V tomto ohledu nemíním aktivitu CESNETu nijak oslabovat. Ale činnosti sdružení by měly být co do rozsahu a kompetencí jasněji definovány a vymezeny, abychom partnery CESNETu a jejich potřeby uspokojili, a to pokud možno spravedlivě.

 

Spolu s Masarykovou univerzitou a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava tvoří CESNET národní výzkumnou e-infrastrukturu e-INFRA CZ. Jakým způsobem budete přistupovat k integraci dosud oddělených služeb jednotlivých členů konsorcia?

Respektuji účel a smysl konsorcia, ale i suverenitu jednotlivých organizací. Opět jde o vymezení kompetencí, což bez příslušných jednání nepůjde. A není to jen otázka jmenovaných institucí, ale třeba i pražské organizace PASNET a dalších. Jediné, co v této chvíli mohu říct, že se o funkční a nekonfliktní dohody budu snažit.