Seminář o bezpečnosti sítí a služeb se bude konat 8.3. online!

Zveme Vás na další ročník semináře věnovaného provozu a bezpečnosti sítí, služeb a internetových aplikací. Tradičně se ohlédneme za stavem informační bezpečnosti v roce 2021, popíšeme nejčastější nálezy z penetračních testů, představíme aktuální přehled zdrojů, nástrojů a technik, které vám mohou zpřístupnit bezpečnostní informace týkající se vámi provozovaných služeb a sítí, odkryjeme zákulisí přípravy každoroční soutěže The Catch a uzavřeme přehledem legislativy související s kybernetickou bezpečností.
Pokud se chcete podělit o zajímavé téma či informaci, můžete se přihlásit do sekce lighting talk.