Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila 13.11.2020 první kolo výběrového řízení pro rok 2021 na rozvojové projekty.

Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvoje.
Uzávěrka pro podávání projektů je 15.2.2021.