OSTRAVA

EOSC Roadshow Ostrava

Kdy: 27. 9. 2022

Kde: IT4Innovations, Studentská 6231/1B, Ostrava

Další setkání EOSC Roadshow 2022, které se uskutečnilo tentokrát v Ostravě se zaměřilo na představení novinek z oblasti implementace EOSCu v ČR, které se uskutečnily od červnového setkání v Brně a Praze. Přípravy implementace se posunuly, byla zpracována Analýza aktuálního stavu kapacit pro implementaci EOSC v ČR od TC AVČR a projekt IPs EOSC byl ve finální fázi přípravy. V Bloku 3 jsme se zaměřili na zpřesnění definice služeb Národní datové infrastruktury (NDI), které budou sloužit pro správu dat, diskusi o práci s aktivními daty, jejich sdílení a archivaci jako posledního životního kroku FAIR dat včetně základních principů jejich napojení na e-infrastrukturu (přenos dat, analytické zpracování výkonnými výpočetními systémy apod.). V bloku 4 byla pozornost věnována speciálně důležitému aspektu lidských zdrojů a vzdělávání v oblasti správy dat, otázce vzdělávání vědců i potřebě vzniku nových specializací a pracovních pozic.