PRAHA

EOSC Roadshow Praha

Kdy: 1. 6. 2022, 13:00 - 16:00

Kde: Národní technická knihovna, Technická 6, Praha
         Ballingův sál

Úvodní setkání celé série, které představí EOSC a FAIR data principy a ukáže stav přípravy implementace v ČR. Blok 3 bude věnován představení a diskusi aktivního zapojení vědců a dalších odborných pracovníků do současných a zejména následných kroků implementace EOSC a širokého zavedení principů FAIR dat v ČR. V Bloku 4 se pak toto první setkání speciálně zaměří na otázku interoperability a roli metadat.

PREZENTACE A ZÁZNAM AKCE