WG Architecture

Jedním z hlavních pilířů implementace EOSC v ČR je vybudování národní repozitářové platformy pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina Architektura národní datové infrastruktury (PS ANDI) má za cíl návrh a architektonický dohled nad implementací národní datové infrastruktury, specificky nad platformou pro datové repozitáře a bezprostředně navazující služby, jako je technická implementace zacházení s persistentními identifikátory, sběr a indexace metadat, vyhledávání v metadatech, binárně spolehlivé ukládání datových sad a integraci těchto funkcionalit do národní e-infrastruktury jako celku, viz charter pracovní skupiny.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Antoš       David          CESNET / e-INFRA CZ

 

Členové skupiny:

Antoš David CESNET/e-INFRA CZ
Broncová Jana Masarykova univerzita
Čermák Petr Infrastruktura MGML, katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK
Chudoba Jiří FZÚ AV ČR
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR - Český sociálněvědní datový archiv
Daneček Milan CESNET
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Dvořák Jan Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Golasowski Martin IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Hajič Jan Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ
Halíčková Kateřina Mendelova univerzita v Brně
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,  Oddělení Tokamak,  Za Slovankou 1782/3,  182 00 Praha 8
Heringová Hana Národní technická knihovna
Hladíková Marcela Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Horníček Jan CESNET/ e-INFRA CZ
Houfek Tomáš BBMRI.cz
Hrzinová Jana Národní knihovna ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Ivanoaica Teodor ELI ERIC
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Klímek Jakub MFF UK
Kuřátko Roman AV ČR - FZU - ELI Beamlines
Lhoták Martin Knihovna AV ČR, v. v. i.
Lukeš Jan Středisko společných činností AV ČR
Martinovič Jan IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Masár Ivan Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Matyska Luděk Ústav výpočetní technicky MU
Motalová Tereza Univerzita Palackého
Novacek Jiri CEITEC, Masarykova Univerzita
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Ploetzeneder Birgit ELI Beamlines
Polách Jiří Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Polášek Radek MUNI
Raček Tomáš CEITEC MU
Rebok Tomáš Masarykova univerzita
Rosinec Adrian MUNI
Ruda Miroslav e-INFRA CZ/ELIXIR
Růžička Michal Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Šimek Miroslav NTK
Sitera Jiří CESNET
Skopal Miroslav VUT v Brně
Skůpa Jan VUT v Brně
Svobodová Radka CEITEC, Masaryk university
Tomášik Radovan BBMRI.cz, Masarykúv onkologicky ústav
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR a 1. LF UK
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Videka Marian ELI Beamlines
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Voců Michal Univerzita Karlova v Praze
Vohnout Rudolf JU v ČB
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Yaghob Jakub Univerzita Karlova
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně

 

Hosté:

Czesana Veronika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Samková Sylvie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Staňková Natálie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).