WG Architecture

Jedním z hlavních pilířů implementace EOSC v ČR je vybudování národní repozitářové platformy pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina Architektura národní datové infrastruktury (PS ANDI) má za cíl návrh a architektonický dohled nad implementací národní datové infrastruktury, specificky nad platformou pro datové repozitáře a bezprostředně navazující služby, jako je technická implementace zacházení s persistentními identifikátory, sběr a indexace metadat, vyhledávání v metadatech, binárně spolehlivé ukládání datových sad a integraci těchto funkcionalit do národní e-infrastruktury jako celku, viz charter pracovní skupiny.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

David Antoš, CESNET / e-INFRA CZ

 

Zástupce vedoucího supiny:

- prozatím není určen

 

Členové skupiny:

Broncová Jana Masarykova univerzita
Bureš Jan Česká zemědělská univerzita v Praze
Čermák Petr Infrastruktura MGML, katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK
Černohlávková Petra NTK
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR - Český sociálněvědní datový archiv
Daneček Milan CESNET
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Dvořák Jan Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Fejfar Jindřich Knihovna AV ČR, v. v. i.
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Golasowski Martin IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Hajič Jan Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ
Halíčková Kateřina Mendelova univerzita v Brně
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,  Oddělení Tokamak
Heringová Hana Národní technická knihovna
Hladíková Marcela Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Horníček Jan CESNET/ e-INFRA CZ
Houfek Tomáš BBMRI.cz
Hrzinová Jana Národní knihovna ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Chudoba Jiří FZÚ AV ČR
Ircing Pavel Západočeská univerzita, LINDAT/CLARIAH-CZ
Ivanoaica Teodor ELI ERIC
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Klímek Jakub MFF UK
Křenková Ivana Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita
Kuřátko Roman AV ČR - FZU - ELI Beamlines
Lhoták Martin Knihovna AV ČR, v. v. i.
Lukeš Jan Středisko společných činností AV ČR
Mach Jan VŠE v Praze
Martinovič Jan IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Masár Ivan Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Motalová Tereza Univerzita Palackého
Novacek Jiri CEITEC, Masarykova Univerzita
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Palko Petr  Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna
Pešek Jakub ELI Beamlines
Ploetzeneder Birgit ELI Beamlines
Polách Jiří Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Polášek Radek MUNI
Raček Tomáš CEITEC MU
Rebok Tomáš Masarykova univerzita
Rosinec Adrian MUNI
Ruda Miroslav e-INFRA CZ/ELIXIR
Růžička Michal Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Růžička Jan CESNET
Sitera Jiří CESNET
Skopal Miroslav VUT v Brně
Skůpa Jan VUT v Brně
Straňák Pavel Univerzita Karlova
Svobodová Radka CEITEC, Masaryk university
Šimek Miroslav NTK
Švec Jan Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
Tomášik Radovan BBMRI.cz, Masarykúv onkologicky ústav
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR a 1. LF UK
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Videka Marian ELI Beamlines
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Voců Michal Univerzita Karlova v Praze
Vohnout Rudolf JU v ČB
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Yaghob Jakub Univerzita Karlova
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně

 

Hosté:

Lampertová Andrea Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).