WG Architecture

Jedním z hlavních pilířů implementace EOSC v ČR je vybudování národní repozitářové platformy pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina Architektura národní datové infrastruktury (PS ANDI) má za cíl návrh a architektonický dohled nad implementací národní datové infrastruktury, specificky nad platformou pro datové repozitáře a bezprostředně navazující služby, jako je technická implementace zacházení s persistentními identifikátory, sběr a indexace metadat, vyhledávání v metadatech, binárně spolehlivé ukládání datových sad a integraci těchto funkcionalit do národní e-infrastruktury jako celku, viz charter pracovní skupiny.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Antoš       David          CESNET / e-INFRA CZ

 

Členové skupiny:

Antoš David CESNET/e-INFRA CZ
Broncová Jana Masarykova univerzita
Čermák Petr MGML, UK
Chudoba Jiří FZÚ AV ČR
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR - Český sociálněvědní datový archiv
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Dvořák Jan Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Golasowski Martin IT4Innovations, VŠB - Technická Univerzita Ostrava
Hajič Jan Univerzita Karlova / LINDAT/CLARIAH-CZ VVI
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.  Oddělení Tokamak  Za Slovankou 1782/3  182 00 Praha 8
Horníček Jan CESNET/ e-INFRA CZ
Houfek Tomáš BBMRI.cz
Hrzinová Jana Národní knihovna ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Klímek Jakub MFF UK
Kuřátko Roman AV ČR - FZU - ELI Beamlines
Lhoták Martin Knihovna AV ČR, v. v. i.
Lukeš Jan Středisko společných činností AV ČR
Martinovič Jan VSB-TU Ostrava, IT4Innovations
Masár Ivan Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Masár Ivan Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Motalová Tereza Univerzita Palackého
Novacek Jiri CEITEC, Masarykova Univerzita
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Pešek Jakub ELI Beamlines
Polách Jiří Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
Raček Tomáš CEITEC MU
Rosinec Adrian MUNI
Ruda Miroslav e-INFRA CZ/ELIXIR
Šimek Miroslav NTK
Sitera Jiří CESNET
Skůpa Jan VUT v Brně
Svobodová      Radka CEITEC, Masaryk university
Tomášik Radovan      BBMRI.cz, Masarykúv onkologicky ústav
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Videka Marian ELI Beamlines
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Voců Michal Univerzita Karlova v Praze
Vohnout Rudolf JU v ČB
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Yaghob Jakub Univerzita Karlova
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).