WG Bio/Health/Food

Pracovní skupina Bio/Health/Food integruje instituce a výzkumné infrastruktury z oblasti biologických, lékařských věd, potravin a výživy s cílem vytvořit rámec a nastavit parametry pro implementaci EOSC v ČR. Pracovní skupina tak pokrývá širokou škálu vědeckých disciplín, a to od základního výzkumu se systémově biologickými přístupy přes translační a  klinický výzkum a nové biotechnologické specializace až po oblast potravin a výživy z hlediska jejich bezpečnosti a jakosti.Cíleně mapuje kapacity existujících datových zdrojů v této oblasti, jejich metadatové standardy a nastavené způsoby přístupu k těmto zdrojům. Pracovní skupina má překryvy s oblastmi environmentálních, sociálních a humanitních věd řešících zdravotní dopady dalších faktorů, jakými jsou životní prostředí a jeho degradace nebo změny socioekonomického prostředí.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jiří Vondrášek, UOCHB AV ČR, v.v.i., ELIXIR-CZ    

 

Zástupce vedoucího supiny:

- prozatím není určen

 

Členové skupiny:

Benda Aleš Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova
Božik Matěj ČZU - METROFOOD-CZ
Černý Jiří Biotechnologický ústav AV ČR
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Ešner Milan Ceitec MU
Horák Michal Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Jarolímek Jan ČZU - KIT/Life Sciences 4.0
Kozubek Michal MU, Fakulta informatiky
Kremláček Jan Univerzita Karlova
Mikl Michal CEITEC MU
Mouček Roman Západočeská univerzita v Plzni
Nováček Jiří CEITEC, Masarykova Univerzita
Ruda Miroslav e-INFRA CZ/ELIXIR
Růžička Michal ÚVT MU
Schneider Bohdan BTÚ AV ČR
Strachotová Anna UOCHB/ELIXIR CZ
Svobodová Radka Masarykova univerzita
Škuta Ctibor CZ-OPENSCREEN, UMG AV ČR
Vaňhara Petr Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
Vašina Michal Loschmidtovy Laboratoře, Ústav experimentální Biology a RECETOX, MU a  FNUSA-ICRC

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).