WG Bio/Health/Food

Pracovní skupina Bio/Health/Food integruje instituce a výzkumné infrastruktury z oblasti biologických, lékařských věd, potravin a výživy s cílem vytvořit rámec a nastavit parametry pro implementaci EOSC v ČR. Pracovní skupina tak pokrývá širokou škálu vědeckých disciplín, a to od základního výzkumu se systémově biologickými přístupy přes translační a  klinický výzkum a nové biotechnologické specializace až po oblast potravin a výživy z hlediska jejich bezpečnosti a jakosti.Cíleně mapuje kapacity existujících datových zdrojů v této oblasti, jejich metadatové standardy a nastavené způsoby přístupu k těmto zdrojům. Pracovní skupina má překryvy s oblastmi environmentálních, sociálních a humanitních věd řešících zdravotní dopady dalších faktorů, jakými jsou životní prostředí a jeho degradace nebo změny socioekonomického prostředí.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jiří Vondrášek, UOCHB AV ČR, v.v.i., ELIXIR-CZ    

 

Zástupce vedoucího supiny:

-

 

Členové skupiny:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).