WG Bio/Health/Food

Pracovní skupina Bio/Health/Food integruje instituce a výzkumné infrastruktury z oblasti biologických, lékařských věd, potravin a výživy s cílem vytvořit rámec a nastavit parametry pro implementaci EOSC v ČR. Pracovní skupina tak pokrývá širokou škálu vědeckých disciplín, a to od základního výzkumu se systémově biologickými přístupy přes translační a  klinický výzkum a nové biotechnologické specializace až po oblast potravin a výživy z hlediska jejich bezpečnosti a jakosti.Cíleně mapuje kapacity existujících datových zdrojů v této oblasti, jejich metadatové standardy a nastavené způsoby přístupu k těmto zdrojům. Pracovní skupina má překryvy s oblastmi environmentálních, sociálních a humanitních věd řešících zdravotní dopady dalších faktorů, jakými jsou životní prostředí a jeho degradace nebo změny socioekonomického prostředí.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jiří Vondrášek, UOCHB AV ČR, v.v.i., ELIXIR-CZ    

 

Zástupce vedoucího supiny:

-

 

Členové skupiny:

Benda Aleš Přírodovědecká Fakulta, Univerzita Karlova
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Kremláček Jan Univerzita Karlova
Novacek Jiri CEITEC, Masarykova Univerzita
Černý Jiří Biotechnologický ústav AV ČR
Vondrášek Jiří UOCHB/ELIXIR CZ
Kozubek Michal MU, Fakulta informatiky
Božik Matěj ČZU - METROFOOD-CZ
Mikl Michal CEITEC MU
Vašina Michal Loschmidtovy Laboratoře, Ústav experimentální Biology a RECETOX, Masarykova Universita a Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC))
Ešner Milan Ceitec MU
Ruda Miroslav e-INFRA CZ/ELIXIR
Strachotova Anna UOCHB/ELIXIR CZ

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).