WG Core Services

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování Národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Jedná se o samostatnou část Národní datové infrastruktury (NDI). Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina Základní služby (PS ZS) má za cíl definovat základní služby NRP pro efektivní práci s vědeckými daty v ČR, viz charter pracovní skupiny.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Růžička    Michal    Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita

 

Členové skupiny:

Berka Karel Univerzita Palackého v Olomouci
Bystrý Vojtěch CEITEC, Masarykova univerzita
Cebecauer      Marek J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
Čermák Petr MGML, UK
Černý Jiří Biotechnologický ústav AV ČR
Dvořák Jan Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Esner Milan CEITEC, Masarykova univerzita
Fejfar Antonín Fyizkální ústav AV ČR, v. v. i.
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Hanzlíková Dagmar Univerzita Karlova
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,  Oddělení Tokamak
Hnátková Eva Národní technická knihovna
Horváth Ondrej Ústav molekulární genetiky AV ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Janečková Hana Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Jansík Branislav      IT4Innovations, VSB-TUO, Ostrava
Klímek Jakub MFF UK
Knorr Luděk Katolická teologická fakulta UK
Krčál Martin Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra informačních studií a knihovnictví
Křen Michal Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Kuba Martin CESNET
Lhoták Martin Knihovna AV ČR
Marek Jiří e-infra CZ / Masarykova univerzita
Marková Jana Palacky Univ Olomouc, Reg Ctr Adv Technol & Mat, Czech Adv Technol & Res Inst CATRIN
Mikl Michal CEITEC, Masarykova univerzita
Mišutka Jozef LINDAT/CLARIAH-CZ, Ústav formální a aplikované lingvistiky, Karlova Univerzita
Motalová Tereza Univerzita Palackého
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Otyepka Michal Univerzita Palackého 
Pergl Robert Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
Pešek Jakub ELI Beamlines
Rákosník Jiří Matematický ústav AV ČR
Rudolf Sýkora Knihovna AV ČR
Růžička Michal Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita
Rygelová Pavla VŠB - Technická univerzita Ostrava
Schätz Martin Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Seidl Jakub Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Šimík Radek Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK
Šivic Josef Czech Institute of Informatircs, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University in Prague
Speváková Lucie Fyzikální Ústav AVČR, v.v.i./CzechNanoLab (LNSM)
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Suchomel Petr Univerzita Palackého v Olomouci
Švanda Michal Astronomický ústav AV ČR
Svoboda Tomáš Masarykova univerzita
Svobodník Adam Masarykova univerzita, Farmakologický ústav
Svobodová Radka CEITEC, Masaryk university
Tomeš Matěj Ústav fyziky plazmatu AVČR
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Vávra Martin Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Votavová Barbora Národní technická knihovna
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Vyčítalová Hana Národní technická knihovna
Vyskočil Pavel CESNET
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně
Zychová Kristýna LIB CZU Prague

 


Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).