WG Core Services

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování Národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Jedná se o samostatnou část Národní datové infrastruktury (NDI). Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina Základní služby (PS ZS) má za cíl definovat základní služby NRP pro efektivní práci s vědeckými daty v ČR, viz charter pracovní skupiny.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Michal Růžička, Ústav výpočetní techiky, Masarykova univerzita

 

Zástupce vedoucího supiny:

- prozatím není určen

 

Členové skupiny:

 
Antoš David CESNET/e-INFRA CZ
Bartoš Jiří Extreme Light Infrastructure ERIC
Berka Karel Univerzita Palackého v Olomouci
Broulím Jan Západočeská Univerzita
Burdíkova Zuzana Univerzita Karlova
Bystrý Vojtěch CEITEC MU
Cebecauer Marek J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS
Cihelka Petr CZU v Praze
Cinková Silvie Univerzita Karlova 
Čermák Petr Infrastruktura MGML, katedra fyziky kondenzovaných látek, MFF UK
Černý Jiří Biotechnologický ústav AV ČR
Dvořák Jan Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Esner Milan Ceitec MU
Fejfar Antonín Fyizkální ústav AV ČR, v. v. i.
Fejfar Jindřich Knihovna AV ČR, v. v. i.
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Hanzlíková Dagmar Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,  Oddělení Tokamak,  Za Slovankou 1782/3,  182 00 Praha 8
Hnátková Eva Národní technická knihovna
Horváth Ondrej Ústav molekulární genetiky AV ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Janečková Hana Národní technická knihovna
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Jansík Branislav IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Klímek Jakub MFF UK
Knorr Luděk Katolická teologická fakulta UK
Krátký Tomáš CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Krčál Martin Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra informačních studií a knihovnictví
Křen Michal Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Křenková Ivana Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Kuba Martin CESNET
Lhoták Martin Knihovna AV ČR, v. v. i.
Lukášová Radka PřF UK
Marková Jana Univerzita Palackého v Olomouci
Martinovič Jan IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Mašek Jiří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Mikl Michal CEITEC MU
Mišutka Jozef Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ
Motalová Tereza Univerzita Palackého
Navařík Jakub Univerzita Palackého v Olomouci
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Otyepka Michal Univerzita Palackého 
Pajdla Petr Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Palko Petr Univerzita Hradec Králové - Univerzitní knihovna
Pergl Robert Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
Pešek Jakub ELI Beamlines
Ploetzeneder Birgit ELI Beamlines
Rákosník Jiří Matematický ústav AV ČR
Rebok Tomáš Masarykova univerzita
Šebesta Ondřej KONFMI, Faculty of Science, Charles University
Seidl Jakub Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Schätz Martin Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Schneider Mircea ELI Beamlines
Speváková Lucie Fyzikální Ústav AVČR, v.v.i./CzechNanoLab (LNSM)
Suchánek Marek FIT ČVUT v Praze
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Svoboda Tomáš Masarykova univerzita
Svobodník Adam Masarykova univerzita, Farmakologický ústav
Svobodová Radka CEITEC, Masaryk university
Sýkora Rudolf Knihovna AV ČR, v. v. i.. 
Šamárek Robert VŠB-TUO, Prorektorát VaV
Šimík Radek Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK
Šmardová Martina Mendelova univerzita v Brně
Švanda Michal Astronomický ústav AV ČR
Tomeš Matěj Ústav fyziky plazmatu AVČR
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR a 1. LF UK
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Vávra Martin Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Voříšek Jan FNUSA-ICRC
Votavová Barbora Národní technická knihovna
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Vyčítalová Hana Národní technická knihovna
Vyskočil Pavel cesnet.cz
Zbranek Vladimír PřF UK
Zychová Kristýna LIB CZU Prague
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně

Hosté:

Czesana Veronika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Lampertová Andrea Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).