WG Data Management for Artificial Intelligence and Machine Learning

Create data infrastructure to support large-scale data together with supercomputing capabilities to develop a new generation of advanced machine learning models opening-up new data analysis applications in the exascale era.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Josef Sivič, CIIRC CVUT    

 

Zástupci vedoucího supiny:

Jan Martinovič, VŠB
Jan Černocký, VUT
Martin Jírovec, VUT

 

Členové skupiny:

Černocký Jan VUT v Brně
Georgiev Daniel ZČU
Hajič Jan Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ
Horák Aleš Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Hrůz Marek ZČU
Jírovec Martin VUT v Brně
Juruš Pavel Akademie Věd
Kozubek Michal MU, Fakulta informatiky
Martinovič Jan IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Matas Jiří ČVUT
Mazurenko Stanislav Masarykova univerzita
Pelikán Martin Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
Picek Lukáš ZČU
Rychlý Pavel Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Švec Jan ZČU

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).