WG Humanities and the Arts

Pracovní skupina pro vědní cluster „Humanities and the Arts“ je navrhována jako konzultační skupina pro všechna česká pracoviště zabývající se výzkumem v oblasti humanitních věd a umění, a to z hlediska vytváření (nativně nebo digitalizací) digitálních objektů v těchto oborech, jejich anotace a opatření metadaty, právních aspektů licencování a „otevírání“ směrem k principům FAIR, dalšího digitálního zpracování a zpřístupnění jazykovými a dalším technologiemi, a konečně i z hlediska dlouhodobého uchovávání.

Témata řešená v pracovní skupině by měla zahrnovat návrhy na technická řešení, školení a vzdělávání na všech úrovních, návrhy na organizaci výzkumné práce s ohledem na zpřístupnění digitálních vědeckých dat, návrhy na podporu mezinárodní spolupráce v rámci evropských i světových infrastrukturních sítí i mimo ně, přípravu projektů technické a jiné pomoci a jejich financování ve specifických případech humanitních věd a umění. Dále se pracovní skupina bude zabývat možnými způsoby propojení oborového repozitáře s repozitáři institucionálními na straně jedné a centrálními službami na národní úrovni a službami EOSCu na úrovni minimálně evropské na straně druhé.

Předpokládáme účast zástupců českých infrastruktur z oblasti SHV (především těch z oblasti humanitních věd, tj. LINDAT/CLARIAH-CZ, ČNK, ČLB a AIS) a dále zástupců institucí pěstujících tyto vědní obory jak v edukační, tak ve výzkumné oblasti (univerzity, zejména pak UK, MU, UPOL, JČU, ZČU, AMU a její součásti, ale i další, a ústavy AV ČR a národní kulturní organizace) s tím, že účast bude otevřená i dalším, včetně uživatelů VI v této oblasti i mimo výzkum (např. pro umělecké organizace).

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jan Hajič, UK, VI LINDAT/CLARIAH CZ    

 

Zástupce vedoucího supiny:

- prozatím není určen

 

Členové skupiny:

Cubr Ladislav Národní filmový archiv
Frankl Michal Masarykův ústav a Archiv AV
Havelka Tomáš Filosofický ústav AV ČR
Hladká Barbora Univerzita Karlova
Kaňáková Hladíková Ludmila Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Knoll Adolf Národní knihovna České republiky
Křen Michal Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Léw Dana Archiv Jana Patočky, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Lorenz Michal KISK FF MU, LINDAT/CLARIAH-CZ
Malínek Vojtěch Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Marková Markéta Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Pajdla Petr Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Plzáková Aneta Masarykův ústav a Archiv AVČR
Průchová Hana Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta
Rychlý Pavel Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Straňák Pavel Univerzita Karlova
Vinš Petr Národní galerie v Praze
Vít Jan Archiv Jana Patočky, Filosofický ústav AV ČR; CTS - Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).