WG Humanities and the Arts

Pracovní skupina pro vědní cluster „Humanities and the Arts“ je navrhována jako konzultační skupina pro všechna česká pracoviště zabývající se výzkumem v oblasti humanitních věd a umění, a to z hlediska vytváření (nativně nebo digitalizací) digitálních objektů v těchto oborech, jejich anotace a opatření metadaty, právních aspektů licencování a „otevírání“ směrem k principům FAIR, dalšího digitálního zpracování a zpřístupnění jazykovými a dalším technologiemi, a konečně i z hlediska dlouhodobého uchovávání.

Témata řešená v pracovní skupině by měla zahrnovat návrhy na technická řešení, školení a vzdělávání na všech úrovních, návrhy na organizaci výzkumné práce s ohledem na zpřístupnění digitálních vědeckých dat, návrhy na podporu mezinárodní spolupráce v rámci evropských i světových infrastrukturních sítí i mimo ně, přípravu projektů technické a jiné pomoci a jejich financování ve specifických případech humanitních věd a umění. Dále se pracovní skupina bude zabývat možnými způsoby propojení oborového repozitáře s repozitáři institucionálními na straně jedné a centrálními službami na národní úrovni a službami EOSCu na úrovni minimálně evropské na straně druhé.

Předpokládáme účast zástupců českých infrastruktur z oblasti SHV (především těch z oblasti humanitních věd, tj. LINDAT/CLARIAH-CZ, ČNK, ČLB a AIS) a dále zástupců institucí pěstujících tyto vědní obory jak v edukační, tak ve výzkumné oblasti (univerzity, zejména pak UK, MU, UPOL, JČU, ZČU, AMU a její součásti, ale i další, a ústavy AV ČR a národní kulturní organizace) s tím, že účast bude otevřená i dalším, včetně uživatelů VI v této oblasti i mimo výzkum (např. pro umělecké organizace).

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jan Hajič, UK, VI LINDAT/CLARIAH CZ    

 

Zástupce vedoucího supiny:

-

 

Členové skupiny:

Cubr Ladislav Národní filmový archiv
Frankl Michal Masarykův ústav a Archiv AV
Hajič Jan Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ
Havelka Tomáš Filosofický ústav AV ČR
Hladká Barbora Univerzita Karlova
Kaňáková Hladíková Ludmila Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Knoll Adolf Národní knihovna České republiky
Křen Michal Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Lorenz Michal KISK FF MU, LINDAT/CLARIAH-CZ
Malínek Vojtěch Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Marková Markéta Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Plzáková Aneta Masarykův ústav a Archiv AVČR
Rychlý Pavel Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
Straňák Pavel Univerzita Karlova
Vinš Petr Národní galerie v Praze
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).