WG Material Sciences and Technology

Cílem připravovaného projektu je vybudování, implementace a správa repositáře pro oborově-vědní klastr Materiálové vědy a technologie v ČR. Hlavním úkolem této skupiny bude urychlené zmapování potřeb a definování pravidel pro ukládání a sdílení FAIR dat vědeckou komunitou z oblasti materiálových věd a technologií. Například, potřebná je inventura používaných typů dat, jejich formátů, částečná standardizace metadatových struktur a jiných datových nástrojů nejen pro ukládání, ale i sdílení dat. Skupina se bude také podílet na koordinaci školení vědecké komunity v dovednostech data managementu a zavedení pozic data kurátorů a data stewardů pro kvalitní správu FAIR dat v těchto oborech. Klastr se bude inspirovat jak u zkušenějších českých kolegů z oborů částicové fyziky a „life sciences“, tak u zahraničních kolegů z oborů materiálových věd a technologií (primárně německých skupin NFDI).

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Marek Cebecauer, ÚFCHJH    

 

Zástupce vedoucího supiny:

-

 

Členové skupiny:

Cebecauer Marek J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS
Čejka Jiří Katedra fyzikální a makromolekulární chemie; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Černík Miroslav Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI), Technická univerzita v Liberci
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Grym Jan Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Jakubec Petr Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci 
Kalbáč Martin J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences
Kavalíř Petr NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Kočí Jan Technická Univerzita v Liberci
Lávička David Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum
Medlín Rostislav New Technologies Research Centre - University of West Bohemia
Mikmeková Šárka Ústav přístrojové techniky AVČR
Minár Ján Západočeská univerzita v Plzni - NTC, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň  
Minhová Macounová Kateřina J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences 
Nachtigallova Dana Ustav organicke chemie a biochemie
Náhlík Luboš Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Obalová Lucie VŠB-Technická univerzita, CEET, Institut environmentálních technologií
Urbánek Michal CEITEC VUT

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).