WG Material Sciences and Technology

Cílem připravovaného projektu je vybudování, implementace a správa repositáře pro oborově-vědní klastr Materiálové vědy a technologie v ČR. Hlavním úkolem této skupiny bude urychlené zmapování potřeb a definování pravidel pro ukládání a sdílení FAIR dat vědeckou komunitou z oblasti materiálových věd a technologií. Například, potřebná je inventura používaných typů dat, jejich formátů, částečná standardizace metadatových struktur a jiných datových nástrojů nejen pro ukládání, ale i sdílení dat. Skupina se bude také podílet na koordinaci školení vědecké komunity v dovednostech data managementu a zavedení pozic data kurátorů a data stewardů pro kvalitní správu FAIR dat v těchto oborech. Klastr se bude inspirovat jak u zkušenějších českých kolegů z oborů částicové fyziky a „life sciences“, tak u zahraničních kolegů z oborů materiálových věd a technologií (primárně německých skupin NFDI).

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Marek Cebecauer, ÚFCHJH    

 

Zástupce vedoucího supiny:

-

 

Členové skupiny:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).