WG Material Sciences and Technology

Cílem připravovaného projektu je vybudování, implementace a správa repositáře pro oborově-vědní klastr Materiálové vědy a technologie v ČR. Hlavním úkolem této skupiny bude urychlené zmapování potřeb a definování pravidel pro ukládání a sdílení FAIR dat vědeckou komunitou z oblasti materiálových věd a technologií. Například, potřebná je inventura používaných typů dat, jejich formátů, částečná standardizace metadatových struktur a jiných datových nástrojů nejen pro ukládání, ale i sdílení dat. Skupina se bude také podílet na koordinaci školení vědecké komunity v dovednostech data managementu a zavedení pozic data kurátorů a data stewardů pro kvalitní správu FAIR dat v těchto oborech. Klastr se bude inspirovat jak u zkušenějších českých kolegů z oborů částicové fyziky a „life sciences“, tak u zahraničních kolegů z oborů materiálových věd a technologií (primárně německých skupin NFDI).

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Marek Cebecauer, ÚFCHJH    

 

Zástupci vedoucího supiny:

Jan Kočí, TUL

Michal Urbánek, VUT Brno

 

Členové skupiny:

Capandová Michaela Ústav výpočetní techniky, Masarykova Univerzita
Čejka Jiří Katedra fyzikální a makromolekulární chemie; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Černík Miroslav Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CXI), Technická univerzita v Liberci
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Grym Jan Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
Horáček Michal Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
Hrabák  Pavel TUL   
Chumchal Věnceslav Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL
Jakubec Petr Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) Univerzity Palackého v Olomouci 
Kalbáč Martin J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences
Kavalíř Petr NOVÉ TECHNOLOGIE - VÝZKUMNÉ CENTRUM, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Kočí Jan Technická Univerzita v Liberci
Kormunda Martin Univverzita J. E. Purkyně
Krátký Tomáš CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
Lamanec Maximilián Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, v. v. i.
Lávička David Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum
Legut Dominik IT4Innovatons, VSB - Technická univerzita Ostrava
Mach František Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
Mackova Anna Ústav jaderné fyziky AV ČR
Malinský Petr Ústav jaderné fyziky AVČR
Medlín Rostislav New Technologies Research Centre - University of West Bohemia
Mikmeková Šárka Ústav přístrojové techniky AVČR
Minár Ján Západočeská univerzita v Plzni - NTC, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň  
Minhová Macounová Kateřina J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Czech Academy of Sciences 
Náhlík Luboš Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Nachtigallova Dana Ustav organicke chemie a biochemie
Obalová Lucie VŠB-Technická univerzita, CEET, Institut environmentálních technologií
Přech Jan Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Skála Jiří Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská univerzita v Plzni
Šafránek Martin NTC, Západočeská univerzita v Plzni
Urbánek Michal CEITEC VUT
Vojtech  Dalibor VŠCHT
Zach Jakub TUL CXI

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).