WG Metadata

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina pro metadata má zajišťovat především podporu a konzultace k managementu metadat výzkumných dat, jak na obecné úrovni, tak pro vědecké obory. 

Návrh charteru pracovní skupiny bude průběžně aktualizován.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Černohlávková          Petra         Národní technická knihovna

 

Členové skupiny:

Antol Matej Masarykova univerzita
Bartuška Martin PřF UK, Environmentální vědy
Berka Karel Univerzita Palackého v Olomouci
Bystrý Vojtěch CEITEC MU
Cebecauer      Marek J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS
Černý Jiří Biotechnologický ústav AV ČR
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR - Český sociálněvědní datový archiv
Dostál Martin ELI ERIC
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Fejfar Antonín Fyzikální ústav AV ČR
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Fúsik Ondřej FF UK
Horský Vladimír CEITEC Masarykova univerzita
Hrzinová Jana Národní knihovna ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Jiroušek Václav Národní knihovna ČR
Kacová Radoslava      Masarykov Onkologický ústav
Klímek Jakub MFF UK
Košarko Ondřej UFAL MFF UK, LINDAT/CLARIAH-CZ
Křístková Zlatuše Masarykův onkologický ústav
Ledinska Leona zatim zadna :)
Lhoták Martin Knihovna AV ČR, v. v. i.
Loskotová Barbora Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna
Malínek Vojtěch Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Marek Jiří e-infra CZ/MUNI
Mikl Michal CEITEC MU
Nečaský Martin Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Pešek Jakub ELI Beamlines
Pokorný Jan Národní technická knihovna
Prokýšek Miloš Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rákosník Jiří Matematický ústav AV ČR
Růžička Michal Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Seidl Jakub Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Šimek Miroslav NTK
Skůpa Jan VUT v Brně
Slaninová Kateřina IT4Innovations, VSB - Technická univerzita Ostrava
Slavíček Tomáš Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC, Masarykova univerzita
Speváková Lucie FZU/CzechNanoLab (LNSM)
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Švácha Jiří Fyzikální ústav AV ČR v. v. i. 
Svobodová Radka CEITEC, Masaryk university
Sýkora Rudolf Knihovna AV ČR, v. v. i.. 
Tomes Matěj Ústav fyziky plazmatu AVČR
Ulman Vladimír IT4Innovations, TUO-VŠB
Urbánek Michal CEITEC VUT
Vacha Robert Masarykova Univerzita
Vávra Martin Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Vyčítalová Hana Národní technická knihovna

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).