WG Metadata

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pracovní skupina pro metadata má zajišťovat především podporu a konzultace k managementu metadat výzkumných dat, jak na obecné úrovni, tak pro vědecké obory. 

Návrh charteru pracovní skupiny bude průběžně aktualizován.

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Černohlávková          Petra         Národní technická knihovna

 

Členové skupiny:

Antol Matej Masarykova univerzita
Bartuška Martin PřF UK, Environmentální vědy
Berka Karel Univerzita Palackého v Olomouci
Bystrý Vojtěch CEITEC MU
Cebecauer Marek J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the CAS
Černohlávková Petra Národní technická knihovna
Černý Jiří Biotechnologický ústav AV ČR
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR - Český sociálněvědní datový archiv
Dostál Martin ELI ERIC
Dudová Zdenka Masarykova Univerzita; BBMRI.cz
Fejfar Antonín Fyizkální ústav AV ČR, v. v. i.
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Fúsik Ondřej FF UK
Halíčková Kateřina Mendelova univerzita v Brně
Heringová Hana Národní technická knihovna
Hnátková Eva Národní technická knihovna
Horský Vladimír CEITEC Masarykova univerzita
Hrzinová Jana Národní knihovna ČR
Hůlek Richard RECETOX, Masarykova univerzita
Ivanoaica Teodor ELI ERIC
Jágrová Trykarová Markéta Technická univerzita v Liberci
Janderová Kateřina Knihovna AV ČR., v. v. i.
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Jiroušek Václav Národní knihovna ČR
Kacová Radoslava Masarykov Onkologický ústav
Klímek Jakub MFF UK
Košarko Ondřej Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ
Křístková Zlatuše Masarykův onkologický ústav
Ledinska Leona žádná
Lhoták Martin Knihovna AV ČR, v. v. i.
Loskotová Barbora Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna
Lukášová Radka PřF UK
Malínek Vojtěch Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Marek Jiří e-infra CZ/MUNI
Mašek Jiří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Matyska Luděk Ústav výpočetní technicky MU
Mikl Michal CEITEC MU
Naylon Jack ELI Beamlines
Nečaský Martin Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Novosadová Vendula České centrum pro fenogenomiku, Ústav molekulární genetiky AV CR
Ploetzeneder Birgit ELI Beamlines
Pokorný Jan Národní technická knihovna
Prokýšek Miloš Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rákosník Jiří Matematický ústav AV ČR
Rebok Tomáš Masarykova univerzita
Růžička Michal Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Schwarz Josef Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Seidl Jakub Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Šimek Miroslav NTK
Skůpa Jan VUT v Brně
Slaninová Kateřina IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Slavíček Tomáš Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC, Masarykova univerzita
Speváková Lucie Fyzikální Ústav AVČR, v.v.i./CzechNanoLab (LNSM)
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Strachotova Anna UOCHB/ELIXIR CZ
Švácha Jiří Fyzikální ústav AV ČR v. v. i. 
Svobodová Radka CEITEC, Masaryk university
Sýkora Rudolf Knihovna AV ČR, v. v. i.. 
Tomeš Matěj Ústav fyziky plazmatu AVČR
Ulman Vladimír IT4Innovations, VŠB - Technical University of Ostrava
Urbánek Michal CEITEC VUT
Vacha Robert Masarykova Univerzita
Vávra Martin Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Vyčítalová Hana Národní technická knihovna
Zbranek Vladimír PřF UK

 

Hosté:

Czesana Veronika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Samková Sylvie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Staňková Natálie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).