WG Physics

Skupina sdružuje zástupce některých Velkých Výzkumných Infrastruktur, které zajišťují účast na velkých mezinárodních experimentech, i mnohých menších skupin z oblasti fyziky. Mnohé velké projekty produkují data v zahraničních laboratořích a české instituce se na správě dat spolupodílejí. Některé z těchto projektů mají rozsáhlé týmy pro operace s daty i pro jejich bezpečné uchování, a vytvořily nástroje, které mohou být převzaty dalšími projekty. Přenos zkušeností z těchto mezinárodních týmů do prostředí EOSC-CZ bude jednou z klíčových aktivit projektu. Dále budeme řešit postupy datové správy pro skupiny, které vytvářejí menší množství dat, a nástroje velkých experimentů by pro ně byly zbytečně složité. Již existující repozitáře a datové standardy pro některé obory budou zdokumentovány, aby národní repozitář byl schopen registrovat tato data.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jiří Chudoba, CERN    

 

Zástupce vedoucího supiny:

-

 

Členové skupiny:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).