WG Physics

Skupina sdružuje zástupce některých Velkých Výzkumných Infrastruktur, které zajišťují účast na velkých mezinárodních experimentech, i mnohých menších skupin z oblasti fyziky. Mnohé velké projekty produkují data v zahraničních laboratořích a české instituce se na správě dat spolupodílejí. Některé z těchto projektů mají rozsáhlé týmy pro operace s daty i pro jejich bezpečné uchování, a vytvořily nástroje, které mohou být převzaty dalšími projekty. Přenos zkušeností z těchto mezinárodních týmů do prostředí EOSC-CZ bude jednou z klíčových aktivit projektu. Dále budeme řešit postupy datové správy pro skupiny, které vytvářejí menší množství dat, a nástroje velkých experimentů by pro ně byly zbytečně složité. Již existující repozitáře a datové standardy pro některé obory budou zdokumentovány, aby národní repozitář byl schopen registrovat tato data.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jiří Chudoba, CERN    

 

Zástupce vedoucího supiny:

- prozatím není určen

 

Členové skupiny:

Dušek Michal Fyzikální ústav AV ČR
Fejfar Antonín Fyizkální ústav AV ČR, v. v. i.
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,  Oddělení Tokamak,  Za Slovankou 1782/3,  182 00 Praha 8
Hvezda Roman Fyzikální ústav AV ČR - ELI Beamlines
Jelínek Pavel FZU AV ČR
Kodyš Peter UČJF, MFF UK, Praha
Masopust Lukáš Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - Centrum HiLASE
Mrázek Jaroslav Nuclear Physics Institute of CAS
Pešek Jakub ELI Beamlines
Soustružník Karel Matematicko-fyzikální fakulta UK
Speváková Lucie Fyzikální Ústav AVČR
Švanda Michal Astronomický ústav AV ČR
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Wagner Vladimír Ústav jaderné fyziky AVČR
Zuzjaková Šárka Západočeská univerzita v Plzni

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).