WG Sensitive Data

Pracovní skupina je zaměřena na správu citlivých dat a osobních údajů v celém svém měřítku. Zabýváme se tak mapováním  stávající situace v ČR, existujícími postupy FAIRifikace citlivých dat a v neposlední řadě pracujeme na návrhu ideálního řešení kompletní správy těchto dat, které by mělo být poskytováno jako služba v rámci EOSC implementace v ČR. Spolupracujeme se všemi ostatními PS a vytváříme tak komplexní  řešení založené na bohatých zkušenostech nás všech. Koncem roku 2022 bychom rádi představili finální návrh správy citlivých data pro EOSC implementaci v ČR a začátkem roku 2023 začali na realizaci prototypu.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Zdenka Dudová, BBMRI    

 

Zástupci vedoucího supiny:

Věra Franková, 1.LF UK, BBMRI

Adam Svobodník, CZECRIN

 

Členové skupiny:

Antoš David CESNET/e-INFRA CZ
Bartošová Lucie Fakultní nemocnice Hradec Králové
Bendová Michaela ÚMTM, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR
Drábek Jiří ÚMTM
Fišer Karel 2.LF UK
Franková Věra 1.LF UK, BBMRI.cz
Halouzka Radek Masarykův onkologický ústav
Hiřman Matyáš Univerzita Karlova
Houdová Lucie ZČU/ELIXIR-CZ
Hrstka Roman Masarykův onkologický ústav, BBMRI.cz
Kacová Radoslava Masarykov Onkologický ústav
Kaňáková Hladíková Ludmila Ústav archeologie a muzeologie FF MU
Komenda Martin LF MU, ÚZIS ČR
Kozubek Michal MU, Fakulta informatiky
Křístková Zlata Masarykův onkologický ústav
Kubáčová Nejedlá Petra Univerzita Karlova
Kuráň Jan Masarykův onkologický ústav
Linhartová Helena FNHK
Marková Aneta Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Medlín Rostislav Nové technologie - výzkumné centrum, Západočeská Univerzita v Plzni
Mikl Michal CEITEC MU
Novotný Marian Karlova Univerzita
Plzáková Aneta Masarykův ústav a Archiv AVČR
Raček Tomáš CEITEC MU
Rebok Tomáš Masarykova univerzita
Růžička Michal Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita
Slavíček Tomáš Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, CEITEC, Masarykova univerzita
Součková Lenka LF MU, Farmakologický ústav, CZECRIN, ECRIN
Strachotova Anna UOCHB/ELIXIR CZ
Suchánková Pavla Ústav hematologie a krevní transfuze
Svozilová Hana CEITEC MU, ÚLGG LF MU a FN Brno, CMBG IHOK LF MU A FN Brno
Šimeček Karel VŠE, Centrum informatiky, oddělení Datové analytiky a Reportingu + Kybernetická bezpečnost
Večeřová Petra ÚČL AV ČR, v.v.i.

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).