WG Sensitive Data

Pracovní skupina je zaměřena na správu citlivých dat a osobních údajů v celém svém měřítku. Zabýváme se tak mapováním  stávající situace v ČR, existujícími postupy FAIRifikace citlivých dat a v neposlední řadě pracujeme na návrhu ideálního řešení kompletní správy těchto dat, které by mělo být poskytováno jako služba v rámci EOSC implementace v ČR. Spolupracujeme se všemi ostatními PS a vytváříme tak komplexní  řešení založené na bohatých zkušenostech nás všech. Koncem roku 2022 bychom rádi představili finální návrh správy citlivých data pro EOSC implementaci v ČR a začátkem roku 2023 začali na realizaci prototypu.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Zdenka Dudová, BBMRI    

 

Zástupce vedoucího supiny:

Adam Svobodník, CZECRIN

 

Členové skupiny:

  Antoš   David   CESNET/e-INFRA CZ
  Svobodník           Adam   MU, Farmakologický ústav
  Rebok   Tomáš   MU, CERIT-SC/e-Infra C
  Mikl    Michal   MU, CEITEC, Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování
  Slavíček   Tomáš   MU, CEITEC, Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování
  Růžička        Michal   MU, CERIT-SC/e-Infra CZ
  Antol   Matej       MU, CERIT-SC/e-Infra CZ
  Matyska   Luděk   MU, CERIT-SC/e-Infra CZ
  Shatz   M   VŠCHT
  Bartošová    Lucie   FNHK
  Večeřová     Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
  Boháček   Radim   Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
  Marek   Jiří   MU, ÚVT
  Vrba   Zdeněk   1 LF UK
  Hůlek   Richard   MU, RECETOX
  Hajič     UK, LINDAT, CLARIAH-CZ VVI
Kristková Zlatuše BBMRI.CZ
Hajduch Marián EATRIS
Drábek Jiří EATRIS
Pavliš Petr EATRIS
Rybář Arnošt EATRIS
Bendová Michaela EATRIS
Komenda   MU LF
Marian   UK PřF
Jindra Jan UK
Čížek Tomáš Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).