WG Social Sciences

Pracovní skupina Social Sciences se zaměřuje na výzkumná data relevantní pro sociální vědy, bez ohledu na jejich disciplinární původ a metodologii. Do centra zájmu spadají zejména data produkovaná pracovišti základního i aplikovaného výzkumu v rámci sociologie, ekonomie, politologie, psychologie a dalších disciplín sociálních věd. Významné je mezioborové využívání dat ze sociálněvědních výzkumů, respektive dat z jiných vědních oborů přispívajících k řešení otázek společenskovědních výzkumů.

Cíle pracovní skupiny jsou:

  • prozkoumat krajinu datových zdrojů relevantních pro sociálněvědní výzkum v ČR,
  • nastavit postupy a procesy implementace relevantních datových zdrojů do budovaného národního prostředí pro ukládání a zpracování vědeckých dat s ohledem na specifika sociálněvědních výzkumů,
  • identifikovat významná mezioborová propojení v oblasti datových zdrojů a souvisejících standardů a technologických otázek práce s daty a sdílení dat relevantní pro sociální vědy,  
  • definovat možnosti a principy podpory datového managementu ve výzkumné praxi a odborného výcviku práce s daty s ohledem na sdílení datových zdrojů v sociálněvědním výzkumu.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.    

 

Zástupce vedoucího supiny:

Ilona Trtíková, Sociologický ústav AV ČR

 

Členové skupiny:

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).