WG Social Sciences

Pracovní skupina Social Sciences se zaměřuje na výzkumná data relevantní pro sociální vědy, bez ohledu na jejich disciplinární původ a metodologii. Do centra zájmu spadají zejména data produkovaná pracovišti základního i aplikovaného výzkumu v rámci sociologie, ekonomie, politologie, psychologie a dalších disciplín sociálních věd. Významné je mezioborové využívání dat ze sociálněvědních výzkumů, respektive dat z jiných vědních oborů přispívajících k řešení otázek společenskovědních výzkumů.

Cíle pracovní skupiny jsou:

  • prozkoumat krajinu datových zdrojů relevantních pro sociálněvědní výzkum v ČR,
  • nastavit postupy a procesy implementace relevantních datových zdrojů do budovaného národního prostředí pro ukládání a zpracování vědeckých dat s ohledem na specifika sociálněvědních výzkumů,
  • identifikovat významná mezioborová propojení v oblasti datových zdrojů a souvisejících standardů a technologických otázek práce s daty a sdílení dat relevantní pro sociální vědy,  
  • definovat možnosti a principy podpory datového managementu ve výzkumné praxi a odborného výcviku práce s daty s ohledem na sdílení datových zdrojů v sociálněvědním výzkumu.

Registrace je možná na tomto odkazu. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 


Vedoucí skupiny:

Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.    

 

Zástupce vedoucího supiny:

Ilona Trtíková, Sociologický ústav AV ČR

 

Členové skupiny:

Greger David Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Hubatková Barbora Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Kalvas František Západočeská univerzita
Katrňák Tomáš FSS MU
Klsák Adam Přírodovědecká fakulta UK, geografická sekce
Kreidl Martin MUNI
Kroupa Aleš Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Lošťák Michal Česká zemědělská univerzita v Praze
Lukavský Jiří Psychologický ústav AV ČR
Ouředníček Martin Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Palanský Miroslav Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Soukup Petr FSV UK
Šťastná Anna Katedra demografie a geodemografie, PřF UK
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR a 1. LF UK

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).