WG Education

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pro efektivní implementaci EOSC v ČR a zajištění jeho využití je nezbytné poskytnout také udržitelný vzdělávací rámec a umožnit jednotlivcům a institucím rozvíjet kompetence potřebné pro správu a sdílení výzkumných dat. Pracovní skupina Vzdělávání v oblasti výzkumných dat si definovala dvě hlavní oblasti zájmu, a to Vzdělávání a podpora pro výzkumné pracovníky a Vzdělávání pro “data support” (data steward, data curator).

Jedna část činnosti PS Vzdělávání tedy bude zaměřena na rozšiřování kompetencí v oblasti správy a sdílení výzkumných dat pro začínající i praktikující výzkumné pracovníky. Druhá část pak bude řešit otázku lidských zdrojů, nových pracovních pozic, studijních programů a kurzů pro tzv. “data stewards” a “data curators”, tedy pracovníky, kteří budou výzkumníkům při práci s daty nápomocni. Naopak oblast “data science” (datoví analytici a vědci) je z pohledu práce této pracovní skupiny svébytnou oblastí bádání a není primární cílovou oblastí pro činnost této PS.

Charter pracovní skupiny.

 

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejením Vašeho jména a instituce na tomto webu. 

 


Vedoucí skupiny:

Římanová   Radka  Ústřední knihovna UK   

Zástupce vedoucího :

Hiřman   Matyáš   Ústřední knihovna UK

 

Členové skupiny:

Jerolínková Adéla Univerzita Karlova
Hanzlíková Dagmar Univerzita Karlova
Hadraba     Daniel FGU ASCR, IPHYS Bioimaging facility
Šlosar David Jiří Knihovna AV ČR
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Dvořáková Drahomíra 2. LF UK a FN Motol
Hnátková Eva Národní technická knihovna
Janečková Hana Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Floriánová Žaneta MFF UK
Fridrich David Ústav fyziky plazmatu AV ČR
Hanzlíková Dagmar Univerzita Karlova
Havránek Aleš Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.,  Oddělení Tokamak
Hnátková Eva Národní technická knihovna
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR
Chudoba Jiří CERN, FZÚ AV ČR
Marek Jiří e-infra CZ / Masarykova univerzita
Poláček Jiří MU ESF
Mahlerová Karolína     ČZU v Praze, SKRVŠ
Zychová Kristýna LIB CZU Prague
Matyska Luděk MU, ÚVT
Schätz Martin Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Šmardová Martina MZLU v Brně
Růžička Michal Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita
Janíček Milan Ústřední knihovna UK
Stebická Nela VŠB-TUO
Sztwiertnia Radomír Univerzita Palackého
Cinková Silvie Univerzita Karlova
Šímová Tereza FLU AVČR - ČZU
Svoboda Tomáš Masarykova univerzita
Zemanová Veronika Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Burdíková Zuzana Univerzita Karlova
Hosté    
Samková Sylvia MŠMT
Czesana Veronika MŠMT
Staňková Natálie MŠMT

 

 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Tůma Richard FZU AV ČR / HiLASE
Vávra Martin Český sociálněvědní datový archiv SOU AV ČR
Vimr Ondřej Ústav pro českou literaturu AV ČR, Výzkumná infrastruktura Česká literární bibliografie
Votavová Barbora Národní technická knihovna
Vrba Zdeněk 1 LF UK
Vyčítalová Hana Národní technická knihovna
Vyskočil Pavel CESNET
Žabička Petr Moravská zemská knihovna v Brně
Zychová Kristýna LIB CZU Prague

 


Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).