WG Education

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pro efektivní implementaci EOSC v ČR a zajištění jeho využití je nezbytné poskytnout také udržitelný vzdělávací rámec a umožnit jednotlivcům a institucím rozvíjet kompetence potřebné pro správu a sdílení výzkumných dat. Pracovní skupina Vzdělávání a lidské zdroje v oblasti výzkumných dat si definovala dvě hlavní oblasti zájmu, a to Vzdělávání a podpora pro výzkumné pracovníky a Vzdělávání pro “data support” (data steward, data curator).

Jedna část činnosti PS Vzdělávání a lidské zdroje tedy bude zaměřena na rozšiřování kompetencí v oblasti správy a sdílení výzkumných dat pro začínající i praktikující výzkumné pracovníky. Druhá část pak bude řešit otázku lidských zdrojů, nových pracovních pozic, studijních programů a kurzů pro tzv. “data stewards” a “data curators”, tedy pracovníky, kteří budou výzkumníkům při práci s daty nápomocni. Naopak oblast “data science” (datoví analytici a vědci) je z pohledu práce této pracovní skupiny svébytnou oblastí bádání a není primární cílovou oblastí pro činnost této PS.

Charter pracovní skupiny.

 

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 

 


Vedoucí skupiny:

Radka Římanová , Ústřední knihovna UK   

 

Zástupce vedoucího :

Matyáš Hiřman, Ústřední knihovna UK

 

Členové skupiny:

Burdíková Zuzana Univerzita Karlova
Cinková Silvie Univerzita Karlova, MFF Ústav formální a aplikované lingvistiky
Dědičová Petra Vysoké učení technické v Brně
Dvořáková Drahomíra Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol
Faitová Miloslava Západočeská univerzita v Plzni
Fejfar Jindřich Knihovna AV ČR (KNAV)
Ferencei Lucia Vysoká škola ekonomická v Praze
Hadraba Daniel IPHYS Bioimaging facility, FGU AV CR
Hanzlíková Dagmar Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Hiřman Matyáš Univerzita Karlova
Hnátková Eva Nárorní technická knihovna (NTK)
Chudoba Jiří FZU AV ČR
Janečková Hana Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Janíček Milan Univerzita Karlova
Janošková Petra FZÚ AV ČR
Jarolímková Adéla Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví
Mahlerová Karolína SKRVŠ, ČZU v Praze 
Mašek Jiří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Medlín Rostislav New Technologies Research Centre - University of West Bohemia
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha / Archeologický informační systém ČR
Ouředníček Martin Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Pajdla Petr Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Pešatová Karina VŠB-Technická univerzita
Poláček Jiří Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Růžička Michal Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita
Schätz Martin VŠCHT Praha/PřF UK
Slaninová Kateřina IT4Innovations, VSB - Technical University of Ostrava
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Stebická Nela VŠB-TUO
Strachotová Anna ELIXIR CZ 
Strnadová Lenka Projektové centrum, Západočeská univerzita v Plzni
Svoboda Tomáš Masarykova univerzita
Sztwiertnia Radomír Univerzita Palackého v Olomouci
Šímová Tereza FLU AVCR, ČZU
Šlosar David Knihovna AV ČR, v.v.i.
Šmardová Martina Mendelova univerzita v Brně
Trtíková Ilona ČSDA a 1. LF UK
Vidová Hladká Barbora Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Zemanová Veronika Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Zuzjaková Šárka Západočeská univerzita v Plzni
Zychová Kristýna LIB CZU v Praze

Hosté:

Czesana Veronika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Lampertová Andrea Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).