WG Education

Jedním z hlavních pilířů implementace European Open Science Cloud (EOSC) v ČR je vybudování národní repozitářové platformy (NRP) pro vědecká data. Ta má sloužit jako jeden ze základních prvků infrastruktury pro vědecká data v ČR, spolu s prostředím pro ukládání nestrukturovaných dat, výpočetním prostředím a prostředím pro spolupráci.

Pro efektivní implementaci EOSC v ČR a zajištění jeho využití je nezbytné poskytnout také udržitelný vzdělávací rámec a umožnit jednotlivcům a institucím rozvíjet kompetence potřebné pro správu a sdílení výzkumných dat. Pracovní skupina Vzdělávání v oblasti výzkumných dat si definovala dvě hlavní oblasti zájmu, a to Vzdělávání a podpora pro výzkumné pracovníky a Vzdělávání pro “data support” (data steward, data curator).

Jedna část činnosti PS Vzdělávání tedy bude zaměřena na rozšiřování kompetencí v oblasti správy a sdílení výzkumných dat pro začínající i praktikující výzkumné pracovníky. Druhá část pak bude řešit otázku lidských zdrojů, nových pracovních pozic, studijních programů a kurzů pro tzv. “data stewards” a “data curators”, tedy pracovníky, kteří budou výzkumníkům při práci s daty nápomocni. Naopak oblast “data science” (datoví analytici a vědci) je z pohledu práce této pracovní skupiny svébytnou oblastí bádání a není primární cílovou oblastí pro činnost této PS.

Charter pracovní skupiny.

 

Registrace je možná na odkaze: registrace. Registrací souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a instituce na tomto webu. 

 


Vedoucí skupiny:

Římanová   Radka  Ústřední knihovna UK   

Zástupce vedoucího :

Hiřman   Matyáš   Ústřední knihovna UK

 

Členové skupiny:

Burdíkova Zuzana Charles University
Chudoba Jiří FZÚ AV ČR
Cinková Silvie Univerzita Karlova 
Dvořáková Drahomíra Ústav vědeckých informací 2. LF UK a FN Motol
Hadraba Daniel IPHYS Bioimaging facility, FGU AV CR
Hanzlíková Dagmar Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Hiřman Matyáš Univerzita Karlova 
Hnátková Eva Národní technická knihovna
Janečková Hana Národní technická knihovna
Janíček Milan Univerzita Karlova - Ústřední knihovna
Jarolímková Adéla Univerzita Karlova 
Mahlerová Karolína SKRVŠ, ČZU v Praze
Marek Jiří e-infra CZ/MUNI
Mašek Jiří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Matyska Luděk Ústav výpočetní technicky MU
Novák David Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. / Archeologický informační systém ČR
Poláček Jiří Masarykova univerzita ESF
Římanová Radka Univerzita Karlova
Růžička Michal Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Schätz Martin VŠCHT Praha/PřF UK; KONFMI, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Šímová Tereza FLU AVCR - ČZU
Šlosar David Jiří Knihovna AV ČR
Šmardová Martina Mendelova univerzita v Brně
Spiwok Vojtěch VŠCHT Praha
Stebická Nela VŠB-TUO
Strachotova Anna UOCHB/ELIXIR CZ
Svoboda Tomáš Masarykova univerzita
Sztwiertnia Radomir Univerzita Palackého v Olomouci
Trtíková Ilona ČSDA SOC AV ČR a 1. LF UK
Zemanová Veronika Ústav pro českou literaturu AV ČR
Zychová Kristýna LIB CZU Prague

 

Hosté:

Czesana Veronika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Samková Sylvie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Staňková Natálie Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Interní dokumenty (zápisy ze setkání skupiny, pracovní dokumenty a pod.) naleznete v dokumentovém úložišti (pro členy po autentizaci).